KVVK tööde- ja objektijuhtimine;

Keskkütteseadmete müük;

Keskkütteseadmete paigaldus-, hooldus- ja garantiitööd;

Keskküttesüsteemide ehitus- ja hooldustööd;

Vesivarustuse- ja kanalisatsioonitööd;

Moodulkorstnate paigaldustööd.