Ettevõtte Termogroup OÜ loomise ajendiks oli eelkõige pakkuda klientidele ja koostööpartneritele lisaks tavapäraselt kasutatavatele kütustele (halupuu, kivisüsi, õli) ka alternatiivseid energialahendusi.
Paljud meist on harjunud olema nn “katlakütjad”. Hommikul maja külm, katlamajja, õhtuks maja jälle külm ja tarvis taas kütma minna. Paljud töösturid ning talunikud kasutavad endiselt soojusenergia saamiseks elektrit, gaasi, õli, ent küttematerjali, mis neil endil reaalselt olemas (saepuru, teravili jms), jätavad kasutamata. Samuti on energiahinnatõus (elekter, gaas, õli) paljusid mõtlema pannud säästlikumaks kütteviisiks.
Meie tootevalikus on keskküttekatlaid nii käsitsi laadimisega – kivisüsi, halupuud, brikett kui automaatse kütuse etteandega – biomassilised kütused (pellet, hakkepuit, saepuru, laastud, teravili, turvas). Automaatne kütuse etteanne tagab mugavuse – ei pea olema enam “katlakütja”, vaid vaja täita ainult perioodiliselt kütusepunkrit, ülejäänu tagab juba automaatika. Tootevalikus olevatel keskküttekateldel on kõrge effektiivsus, mis tagab eelkõige kütusekulu kokkuhoiu. Samuti on biokütuste kasutamine keskkonnasõbralik. Keskküttekatlad on sobilikud eramutele, kortermajadele, väikeettevõtetele, tööstustele, jv.
Meie spetsialistidel on pikaajalised kogemused küttesüsteemide ehituses, vesivarustuse – ja kanalistsioonitöödel nii Eestis, Soomes kui Lätis. Spetsialistide suur kogemustepagas võimaldab Teil leida just Teie jaoks sobiv küttesüsteem ja aidata Teid vee- ja kanalisatsiooni probleemide lahendamisel.

Meeldivat koostööd soovides,

Termogroup OÜ